NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
exemplum
Prozaické vyprávění zpravidla kratšího rozsahu, objasňující určitý morální pojem a na příkladech názorně demonstrující příkladné chování či naopak nepřípustné jednání. Jsou doložena již v antické rétorice, používala se ve středověkých kázáních, později i v didaktických spisech doby baroka. Náboženské motivy v nich byly postupně nahrazovány žertovnými prvky a exempla přecházela v oblast zábavné četby.
[SLOVNÍK-1984:103]
[PRAŽÁK-1955:I,501]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002052.htm ]