NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geneze rukopisu
Proces vznikání rukopisu v podobě, v jaké je dochován do současnosti, a to od zahájení přípravy psací látky, zapisování textu i pozdějších přípisků a dodatků, iluminování, opatření knižní vazbou i dalšími převazbami po případné restaurátorské zásahy.
[ZÁSADY-1983:54-55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002053.htm ]