NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikace písařské ruky
Stanovení pisatele textu včetně jeho jména a biografických dat, a to na základě rozboru individuálních znaků záznamů určité písařské ruky a srovnání s chronologicky, typově i jazykově kompatibilním záznamem prokazatelně pocházejícím z ruky téže osoby a již spolehlivě identifikovaným.
[ZÁSADY-1983:56-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002054.htm ]