NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikace textu
Určení autora, názvu díla nebo druhu textu i jeho částí ve středověkých i některých novověkých rukopisech, které jsou zpravidla bez těchto údajů. Pro určení textu má zpravidla zásadní význam uvádění incipitu a explicitu.
[ZÁSADY-1983:62-64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002055.htm ]