NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
insert
Ověření obsahu starší listiny jejím vepsáním do nové listiny, pořízené zpravidla právním nástupcem jejího vydavatele, tedy osoby z jejíž vůle a jejím jménem byla vydána.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:197]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002057.htm ]