NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katedrál
Námezdní písař, působící ve větších střediscích knižní kultury a zhotovující opisy rukopisných textů na objednávku nebo pro volný trh, tedy mimo prostředí klášterních skriptorií.
[BOHATCOVÁ-1990:35,68.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002060.htm ]