NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolumna
protistrana
1. Část rukopisného nebo strojopisného textu, určená při přípravách pro tisk (zalomení) k umístění na jedné straně tak, aby všechny strany hotové knihy obsahovaly stejný počet řádek v jednom či více sloupcích. - 2. Ve středověkých rukopisech zpravidla označovalo jednu stranu z dvoustrany otevřeného svazku. - 3. Všeobecně označení pro sloupec; v rukopisech, kde na jedné straně je text zapsán ve dvou či více sloupcích, jsou jednotlivé sloupce v popisu označovány písmeny (a, b, c, atd.).
[KUNZE-1975:817]
[HARROD-1977:215]
[TOBOLKA-1949:19]
[UNIVERSUM-2001:CD-ROM.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002061.htm ]