NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konkordance signatur
Soubor, v němž jsou při katalogizaci rukopisů uvedeny starší signaturové systémy, které jsou sice již neplatné, ale jsou citovány ve starší odborné literatuře. Starší signatury dochované jen jednotlivě a netvořící soustavu se do konkordance zpravidla nezařazují.
[ZÁSADY-1983:72]
[HLAVÁČEK-1994:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002062.htm ]