NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kryptogram
Šifrovaný text nebo větný útvar, jehož písmena či slova mají skrytý význam. V literárním díle může být skrytý význam vyjádřen nepřímými narážkami nebo ironickou nadsázkou.
[SLOWNIK-1955:96]
[SLOVNÍK-1984:192]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002063.htm ]