NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ligatura
1. Spojování dvou vedlejších písmen do jednoho znaku, a to zpravidla dvěma způsoby: v rukou psaném textu spojováním různými nefunkčními tahy nebo v psaném i tištěném textu splýváním a prostupováním dvou písmen tak, že část jednoho písmene tvoří počátek dalšího. - 2. Slitek dvou nebo tří liter na jedné sazečské matrici, např. pro písmeno ch.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:41]
[KUNZE-1975:911]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002064.htm ]