NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
linkování řádek
Úprava psací plochy před psaním rukopisu, kdy bylo místo určené pro sloupce a řádky textu vyznačeno vpichy do psací látky nebo byly celé linky vyznačeny ostrým předmětem (tzv. linkování slepé), popř. lehkými tahy olůvka či inkoustem.
[ZÁSADY-1983:55]
[BOHATCOVÁ-1990:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002065.htm ]