NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
list
folium
1. Plošný útvar psací látky libovolných rozměrů, upravený tak, aby byl použitelný k zapisování textu na obou stranách. - 2. Písemnost kancelářského původu, podávající pouhé sdělení bez právního obsahu, svou formou i vnějšími znaky jednodušší než listina.
[KORDA-1992:170]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:201]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:13-14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002066.htm ]