NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
listina
Písemnost, která při respektování zvláštností daných místem a dobou vzniku, záležitostí i osob, jichž se týká, podává v předem stanovených pevných formách písemné svědectví o právním jednání. Ve vztahu k právnímu pořízení jsou rozlišovány listiny vysvědčovací, které vysvědčují o právním pořízení konaném nezávisle na zlistinění, a dispozitivní, které právní pořízení zakládají.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:201-202]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002067.htm ]