NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ozdobná lišta
Jednotně komponovaný ozdobný pás, složený zpravidla z ornamentálních motivů a umístěný v záhlaví strany rukopisného textu.
[ZÁSADY-1983:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002069.htm ]