NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paleografický rejstřík
Při katalogizace rukopisů rejstřík, který zachycuje písmo v jednotlivých rukopisných textech i v přípiscích ve skupinách podle jejich základní klasifikace (určení stylu a druhu) a s odkazy na pořadová čísla rukopisů i na jednotlivé písařské ruce.
[ZÁSADY-1983:72]
[HLAVÁČEK-1994:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002070.htm ]