NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
penetrace rukopisů
Šíření hotových rukopisných knih z místa jejich vzniku a jejich pronikání do širší veřejnosti prostřednictvím knižního obchodu, dary a výměnou.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:275]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002071.htm ]