NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písař
skriptor
1. Pracovník, který zaznamenává dokumenty úřední povahy, a to v kanceláři k tomu určené nebo ze zvláštního pověření. - 2. Řeholník, který jako svou profesi nebo v rámci řádových povinnosti zaznamenával písemnosti literární povahy (opisováním nebo podle diktátu).
[BROWN-1994:nestr.]
[KAŠPAR-1987:35]
[BOHATCOVÁ-1990:22-31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002072.htm ]