NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písařská ruka
Stanovení písma jako výsledku činnosti jednoho písaře na základě rozboru písma a zjištění jeho charakteristických prvků (např. váha písma, modul, sklon, duktus, individuální tvoření jednotlivých písmen apod.). U jedné písařské ruky by se měly jen mírně lišit v závislosti na místě a době vzniku, použitého psacího náčiní i na jazyku, kterým je text psán. Při popisování rukopisů je nezbytné nejen rozlišit jednotlivé ruce, ale rovněž stanovit podíl písařů na zápisu textu i přípisků.
[ZÁSADY-1983:56,60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002073.htm ]