NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podíl písařské ruky
Stanovení rozsahu, jakým se jednotlivý písař podílel na zapisování v rukopisu, s odkazy na čísla folií nebo na jednotlivé texty nebo přípisky. Jedná se o povinný údaj vnějšího kodikologického popisu rukopisu.
[ZÁSADY-1983:56,60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002075.htm ]