NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
psací látka
Látka, na níž je zaznamenáno písmo různými postupy, které byly během historického vývoje modifikovány podle vlastností této látky. Podle stupně podílu lidské ruky na jejich přípravě rozlišujeme látky archeologické (přírodní) a paleografické (umělé).
[HÚŠČAVA-1951:43-44,56-72]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:38-39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002077.htm ]