NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
psací náčiní
Nástroje a pomůcky sloužící k zaznamenání písma psaného rukou. Jedná se o různé druhy grafického náčiní modifikované podle užité psací látky (rydla, štětce, pera), o inkousty, tuše a barvy včetně nádob na jejich uchování (kalamáře) a pomůcky sloužící k úpravě psací látky nebo již napsaného textu.
[HÚŠČAVA-1951:76-86]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:37-39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002078.htm ]