NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstřík lokalizovaných rukopisů
Při katalogizaci rukopisů rejstřík, který obsahuje údaje o dnešních názvech zemí, na jejichž území rukopisy vznikly.
[ZÁSADY-1983:72]
[HLAVÁČEK-1994:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002079.htm ]