NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstřík písařů
Při katalogizaci rukopisů rejstřík, který zachycuje všechny písařské ruce, jež se podařilo identifikovat, seřazené podle jmen písařů v abecedním pořadí s odkazy na rukopisy nebo jednotlivé texty. Obsahuje popř. také jména jiných účastníků vzniku rukopisu, jež je však nutné od sebe odlišovat (iluminátor, rubrikátor a pod.).
[ZÁSADY-1983:72]
[HLAVÁČEK-1994:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002080.htm ]