NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
římské číslice
Soustava znaků I, V, X, L, C, D, M, jejichž řazením a vzájemnými kombinacemi jsou označovány numerické hodnoty. Části celých jednotek byly vyznačovány pomocí dalších grafických značek či zkratek.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:43-44]
[HARROD-1977:713-714]
[ENCYKLOPEDIE-1973:128-129]
[HÚŠČAVA-1951:322]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002082.htm ]