NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skriptorium
písařská dílna, scriptorium
Zařízení v církevních institucích, které zajišťovalo rukopisné texty pro vlastní potřebu, pro darování jiným institucím nebo i na zakázku či na výměnu. V nejstarším období zajišťovalo celý proces vzniku knihy: od přípravy psací látky a psacích prostředků, opatření adekvátních předloh, psaní textu podle vizuálního vjemu nebo podle diktátu, kontrolování jeho správnosti, opatření pokyny pro výzdobu, opatření rubrikaci a iluminování až po knižní vazbu. Až do období vrcholného středověku platila církevní skriptoria za hlavní zdroj doplňování knižních fondů.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:277-281]
[BOHATCOVÁ-1990:22-32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002083.htm ]