NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
složka
složka rukopisu
Vrstva několika do sebe vložených dvojlistů psací látky (pergamen, papír), jejichž seřazením a spojením vzniká knižní blok.
[HORÁK-1948:12-13]
[KUNZE-1975:854]
[ZÁSADY-1983:54-55]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:94]
[ĎUROVIČ-2002:369-370,385,393,397]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002084.htm ]