NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
souhrnný titul rukopisu
Titul rukopisu obsahujícího více textů, nově vytvořený při popisování rukopisu z nadpisů jednotlivých textů nebo souhrnným určením jejich druhu (např. sermones, adversaria a pod.), případně s převzetím staršího vžitého názvu.
[ZÁSADY-1983:63]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002085.htm ]