NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textová jednotka rukopisu
Zápis samostatného literárního nebo jiného díla se všemi jeho částmi, jako je např. předmluva, dedikace, epilog, rejstřík, případně soubor textů, jež spojuje určité hledisko, vytvářející z nich celek (např. společné téma nebo určení), nebo rovněž část textu zapsaná samostatně - např. rejstřík nebo komentář k textu uvedenému jinde. Za textovou jednotku se považují rovněž díla vyjádřená jinou formou, než textovou, např. notace, nákresy, tabulky, symboly a pod.
[ZÁSADY-1983:61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002086.htm ]