NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový popis
Část katalogizačního záznamu rukopisu nebo prvotisku, která podává kritickou informaci o díle a jeho částech ve svazku obsažených. Vedle vymezení textu a jeho částí se zaměřuje především na identifikaci textu, tedy určení autora, názvu a druhu textu spolu s ověřením těchto údajů, jež se dochovaly v textu nebo se uvádějí v odborné literatuře. Jako významný prostředek k identifikaci textů středověkých rukopisů a některých druhů novověkých rukopisů slouží uvádění jejich incipitu a explicitu.
[ZÁSADY-1983:61-64]
[HLAVÁČEK-1994:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002087.htm ]