NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tironské značky
tironské noty
Grafické znaky užívané pro zkracování celých slov, známé jako jedna z nejstarších forem těsnopisu. Byly užívány až do počátku vrcholného středověku, později upadly v zapomenutí až na několik výjimek, z nichž některé se používají dodnes jako např. znaky &, @.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:42-43]
[BROWN-1994:nestr.]
[HÚŠČAVA-1951:288]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002088.htm ]