NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vosková tabulka
vosková deska
Dřevěná nebo kostěná tabulka, pokrytá vrstvou vosku, do níž se písmo rylo kovovým rydlem. Byly používány v antice (nejstarší s etruským textem pochází ze 7. stol. př. Kr.) a v raném středověku, i když v některých oblastech se výjimečně jejich užívání udrželo až do novověku, např. v severoněmeckých hansovních městech pro písemnosti související s obchodní praxí.
[HÚŠČAVA-1951:52-56]
[KUNZE-1975:1461]
[ENCYKLOPEDIE-1973:601]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002091.htm ]