NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
koncept
brouillon (ciz.)
Náčrt, pracovní varianta písemného textu. Pro snadnější zapisování oprav a změn býval až do 19. stol. psán jen do levého sloupce strany, u kancelářských písemností byl pak také někdy nazýván minuta. U literárních děl je důležitým pramenem pro studium umělecké tvorby, protože zachycuje autorovy postupy při vzniku díla.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:200]
[SLOWNIK-1955:93]
[SLOVNÍK-1984:182]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002092.htm ]