NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rejstřík incipitů
incipitový rejstřík
Při katalogizaci rukopisů rejstřík, který obsahuje všechny incipity citované v katalogu, tedy i incipity jednotlivých částí textů, včetně glos tvořících souvislý komentář. Při větším počtu textů se pořizují incipitové rejstříky pro každý jazyk textů zvlášť, pouze u menších fondů se pořizuje jediný rejstřík bez ohledu na užitý jazyk.
[ZÁSADY-1983:73]
[HLAVÁČEK-1994:64-65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002093.htm ]