NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skladba knižního bloku
kolace (kodikologie)
Uspořádání a typ složek, tvořících rukopisný nebo tištěný knižní blok, bez ohledu na jejich obsah. Její rozbor je významným prostředkem ke zjištění úplnosti dochování svazku, u rukopisů prostředkem k objasnění jeho geneze. Při katalogizaci rukopisů tvoří povinnou část vnějšího kodikologického popisu, kde bývá uváděna schématem, informujícím o počtu, typu, pořadí a stavu složek a jejich vztahu k foliaci.
[ZÁSADY-1983:54-55]
[HLAVÁČEK-1994:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002094.htm ]