NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolek
tlačítko
Knihařský nástroj vyrobený ze železa nebo mosazi, který po zahřátí sloužil k ručnímu vytlačování drobných motivů do vlhké usně na deskách vazby. Pro výzdobu slepotiskem byl zvolen otisk pozitivní (kresba kolku vystupovala plasticky ze zatlačené podložky), jako podklad pro zlacení sloužil otisk negativní. Obdobné náčiní menších rozměrů je nazýváno tlačítko.
[NUSKA-1965:65]
[ĎUROVIČ-2002:377,381]
[DOLEŽAL-1976:106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002097.htm ]