NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
medailon
1. Dekorativní prvek knižní vazby, charakteristický od poloviny 16. do počátku 17. století pro středoevropské slepotiskové vazby. V oválném nebo kulatém rámci se objevují motivy rostlinné a zoomorfní, nejčastěji však figurální - hlavy, poprsí i celé postavy blíže neurčených osob, nebo naopak význačných osobností, biblických postav, světců, andělů i symbolů ctností. - 2. Literární útvar kratšího rozsahu, esejistického nebo publicistického žánru, podávající základní údaje o životě určité významné osobnosti. Je psán zpravidla k nějaké příležitosti, při čemž jednou z nich může být úmrtí - v tom případě se jedná o nekrolog.
[NUSKA-1965:89-92.]
[SLOVNÍK-1984:222-223]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 20 / 000002099.htm ]