NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
miniatura
Prvek výzdoby rukopisů, kdy text je doprovázen samostatnými obrazovými výjevy. Svými tématy zpravidla doprovázela text, ale mohla být uvedena bez jakékoliv textové návaznosti, jak tomu bylo často u některých žaltářů vrcholného středověku. Užívání miniatur bylo přeneseno rovněž do výzdoby tištěných knih, zdobených dřevořezy. Od 15. století se tak začala nazývat jakákoliv drobnomalba.
[TOBOLKA-1949:47-48]
[BROWN-1994:nestr.]
[KNEIDL-1989:35-37]
[BOHATCOVÁ-1990:30-31,118]
[UNIVERSUM-2001:CD-ROM.]
[PROSECKÝ-1999:316]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002100.htm ]