NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzitní teze
Písemné ohlášení veřejné disputace tezí při obhajobě prvního či závěrečného stupně filozofického studia na univerzitě. Zpočátku byly psány ručně, od 16. století byly šířeny tiskem a to jednak ve formě knižní, často s rytinným frontispis. V 17. a 18. století se používala forma rozměrných grafických listů, tištěných na papíru nebo na hedvábí. Byly okázale zdobeny rytinami podle původních návrhů řady soudobých výtvarníků, nebo reprodukcemi na náměty význačných italských, vlámských a francouzských malířů. Teze byly před konáním disputace vyvěšovány na veřejná prostranství nebo rozesílány vlivným osobám.
[FECHTNEROVÁ-1984:sv.1,s. II-III.]
[BOHATCOVÁ-1990:305]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002101.htm ]