NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prkénková vazba
vazba s dřevěnými deskami, dřevěné desky vazby, pevná vazba
Druh vazby s deskami zhotovenými ze dřeva (zpravidla bukového, výjimečně ořechového nebo dubového), které pro středověké pevné vazby bylo takřka výlučným materiálem. Síla desek byla zpravidla určena velikostí knižního bloku, bývají zpravidla ztenčeny na stranách směrem ke hřbetu, od 14. století byly na třech hranách desky seříznuty, celé nebo částečně byly opatřeny pokryvem, nejčastěji usňovým, nejsou však výjimkou ani vazby, kdy byly desky ponechány bez pokryvu. Od poloviny 16. století byly postupně nahrazovány deskami lepenkovými, které od 17. století převážily.
[NUSKA-1965:63]
[ĎUROVIČ-2002:354-358,366-368,382-383]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002105.htm ]