NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řezaná vazba
Typ kožené vazby, jejíž pokryv je zdoben technikou řezby, velmi náročné na technickou zručnost a vyžadující tvůrčí invenci. Řezba mohla být kombinována s puncováním, nebo slepotiskem. Byla typická pro gotické vazby vzniklé v českém prostředí, odkud se sporadicky rozšířila do sousedních oblastí, před polovinou 16. století však zcela zaniká. Dnes se řezba objevuje jen na některých uměleckých vazbách knih velkého formátu.
[BOHATCOVÁ-1990:35,103-104]
[ĎUROVIČ-2002:362-363]
[DOLEŽAL-1976:111-112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002107.htm ]