NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dírková spona
Typ spony na gotických vazbách, plasticky tvarované z mosazi, bronzu nebo železa do tvaru plochého očka zachyceného koženým řemínkem na zadní desce a zapínaného na mosazný nebo železný trn, který byl umístěn ve třetině až polovině přední desky.
[NUSKA-1965:97-98]
[ĎUROVIČ-2002:373]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002108.htm ]