NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
latinské písmo
Písmo ručně psané s použitím grafických znaků a značek, užívaných v latinském kulturním okruhu bez ohledu na užitý jazyk.
[HÚŠČAVA-1951:108-117]
[KAŠPAR-1987:7-16,41-153]
[BROWN-1994:nestr.]
[PRAŽÁK-1966:I,1-8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002113.htm ]