NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
actum
datum
V písemnosti výslovně uvedená doba, resp. i místo projednání případu (obsahu písemnosti) - na rozdíl od termínu datum, výslovně uvedené doby, resp. i místa jejího písemného zaznamenání.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:204]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002115.htm ]