NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
anály
letopis (Často se užívá jen hromadného označení letopisy.)
Historické záznamy hromadící v mechanickém, ryze chronologickém pořádku události vztahující se k existenci určitého celku (státu, dynastie, diecéze, kláštera apod.) a nepropojující fakta vyprávěním či jiným zpracováním. Vznikají postupným připisováním záznamů o událostech, tzn. nezakládají se na faktech předem sebraných.
[KUTNAR-MAREK-1997:16,23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002116.htm ]