NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
arkus
arcus, tern
List pergamenu, papyru či papíru vcelku ustáleného poměru stran zhruba 4:3, který byl po přeložení napůl podél užší strany (folio) základem kodexu. Vzniklé dvoulisty (bifolia) byly vkládány v různém počtu do sebe, čímž se utvořily složky dávající dohromady knihu. Před prosazením foliace nebo paginace byly takové složky samostatně označovány číselně nebo slovně. Sdružení složek v knize postihuje kolace. Složka ze dvou přeložených listů se nazývá binio, ze tří ternio (tern), ze čtyř kvatern, z pěti kvintern, ze šesti sextern atd.
[HORÁK-1948:12]
[HLAVÁČEK-1994:50b,61b-62a]
[BOHATCOVÁ-1990:20-21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002118.htm ]