NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archetyp
Původní znění textu, zejména v rukopisném období. Rozlišujeme archetyp 1. hypotetický, tj. rekonstrukci tohoto znění metodami textové kritiky. - 2. reálný, tj. dochované rukopisné znění, jež lze považovat za správné a které bylo základem pro přepisování.
[NECHUTOVÁ-2002:44]
[VIDMANOVÁ-1994:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002119.htm ]