NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivnictví
archivistika
1. Disciplína, která se zabývá všeobecně organizací, správou a činností archivů; v širším kontextu jde o aplikaci informační vědy nebo pomocných věd historických. - 2. Disciplína, která se zabývá se pouze praktickou činností archivů a archivářů nebo archivistika, která je disciplínou teoretickou, zabývající se převážně otázkami posuzování, zpracování a zpřístupnění archivního materiálu.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002120.htm ]