NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
armarium
1. V antice police na ukládání svitků. - 2. Ve středověku skříň na kodexy-knihy. - 3. Později ve středověku knihovna vůbec.
[CEJPEK-HLAVÁČEK-KNEIDL-1996:36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002122.htm ]