NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
atribuce textu
autorská atribuce
1. Určení autorství textu tradovaného nebo dochovaného anonymně, provedené na základě vnitřních a vnějších znaků, popř. i souvisejících faktů (autorská atribuce). - 2. Zařazení textu do konkrétních okolností souvisejících s jeho vznikem a funkcí (pozdější transmise).
[VAŠÁK-1980:passim]
[VIDMANOVÁ-1994:22]
[UHLÍŘ-1999:117-129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002123.htm ]