NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
auditur
audivi
Ve středověkých rukopisech, inkunábulích a paleotypech uvození ústně tradovaného exempla nebo odkazu na ně.
[DVOŘÁK-1978:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002125.htm ]